Zorgdiensten

IngeZorg maakt u graag wegwijs.

U kunt voor uw vragen op het gebied van thuiszorg, verpleging en alles wat daarmee samenhangt terecht bij IngeZorg. De zorgcoördinator/wijkverpleegkundige informeert u niet alleen over de mogelijkheden die er op het gebied van zorg zijn, maar kan u ook wegwijs maken in het zorgland (hoe zit het met zaken zoals zorgverzekeringswet, PGB, WLZ en WMO) u krijgt dus via een kanaal de relevante informatie.

Zelf kunnen beslissen

Steeds meer mensen hebben thuiszorg nodig. De reden daarvan en de aard van de zorg verschilt per persoon. Voor iedereen geldt dat men zelf wilt uitmaken hoe het thuis allemaal reilt en zeilt. IngeZorg werkt volgens een klantgerichte thuiszorg formule, waarbij u zelf bepaalt door wie en wanneer de nodige zorg wordt gerealiseerd. De zorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners.