Verpleging

Bent u ziek, net ontslagen uit het ziekenhuis of heeft u een handicap? Verpleegkundigen en verzorgden van IngeZorg leveren vanuit een klein wijkteam persoonlijke en professionele zorg. Wij zijn uitstekend opgeleid en bijgeschoold op de laatste technieken, zoals medicijnen aanreiken, injecties toedienen, wondzorg, insuline, sondevoeding en palliatieve zorg.

Gediplomeerde verzorgenden en (BIG geregistreerde) verpleegkundigen geven zorg bij u thuis. Bijvoorbeeld:

  • Wondverzorging
  • Uitzetten of toedienen van medicijnen
  • Infuus aanleggen
  • Thuisbeademing
  • Verzorgen van uw stoma of sonde